Terminarz


Data Miejsce Wydarzenie

21 stycznia – 10 lutego 2021, Tęczowy Las, trening techniczny bno z mapą

20 marca trening KOŁATEK, wschodnia lub zachodnia strona Jeziora Niskiego.

11 listopada 2021 – sprint bno po Olsztynie (po Starym Mieście i przylegającym Parku Centralnym)