PROGRAMY I METODY SZKOLENIA W BIEGU NA ORIENTACJĘ


| CZĘŚĆ I |   | CZĘŚĆ II |   | CZĘŚĆ III |   | CZĘŚĆ IV |   | CZĘŚĆ V |   | CZĘŚĆ VII|   | CZĘŚĆ VI|


CZĘŚĆ V

PROGRAM SZKOLENIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Temat 1. Bieg na Orientację jak dyscyplina sportowa

Temat 2. Wyposażenie zawodnika do biegu na orientację

Temat 3. Posługiwanie się mapą
Zajęcie 3.1 Treść map do Biegu na Orientację

Zajęcie 3.2 Orientowanie mapy
Zajęcie 3.3 Poruszanie się w terenie z mapą
Zajęcie 3.4 Poruszanie się w terenie z mapą i kompasem

Temat 4. Punkty kontrolne i sposób ich potwierdzania
Zajecie 4.1 Punkt kontrolny
Zajęcie 4.2 Opisy punktów kontrolnych

Temat 5. Wyznaczanie kierunku biegu
Zajecie 5.1 Kierunek biegu a przeszkody terenowe
Zajęcie 5.2 Praktyczne ćwiczenia z utrzymania kierunku

Temat 6. Ocena odległości
Zajecie 6.1 Pomiary na mapie
Zajecie 6.2 Pomiar odległości w terenie

Temat 7. Czytanie mapy
Zajęcie 7.1 Bieg z wykorzystaniem obiektów liniowych
Zajęcie 7.2 Bieg z wykorzystaniem obiektów punktowych
Zajęcie 7.3 Bieg z wykorzystaniem rzeźby terenu

Temat 8. Taktyka biegu
Zajęcie 8.1 Wybór wariantu
Zajęcie 8.2 Celowe odchylanie
Zajęcie 8.3 Wybór punktu do ataku i atak na punkt kontrolny
Zajęcie 8.4 Prędkość biegu w biegu na orientację

Temat 9. Doskonalenie elementów technicznych - trening indywidualny i w grupie
Zajęcie 9.1 Trening utrzymania kierunku i oceny odległości
Zajęcie 9.2 Trening pamięci
Zajęcie 9.3 Trening walki
Zajęcie 9.4 Inne


Temat10. Udział w zawodach w BnO - brak


Temat 7. Czytanie mapy

Zajęcie 7.1 Bieg z wykorzystaniem obiektów liniowych

Ćwiczenia praktyczne
Bieg z wykorzystaniem obiektów liniowych jest bardzo często wykorzystywany tak przez doświadczonych jak i początkujących zawodników. Obiektami liniowymi dla biegacza na orientację są:
 • drogi,
 • strumienie,
 • rowy,
 • granice kultur
 • linie trakcji elektrycznej,
 • przecinki,
 • ogrodzenia,
 • linie kolejowe,
 • itp.
Są to najczęściej obiekty długie, bardzo łatwe do odszukania w terenie. Są one doskonałymi obiektami orientacyjnymi.
Trening, gdzie instruktor wykorzystuje elementy liniowe powinien być stałym elementem szkolenia początkujących zawodników. Dopiero, gdy nabierzemy pewności, że zawodnik nie gubi się, przechodzimy do bardziej złożonych ćwiczeń.
W tego rodzaju treningu podstawowym celem jest doskonalenie umiejętności w zakresie orientowania mapy sposobem geometrycznym i czytania mapy oraz porównywanie jej z terenem.
Instruktor przygotowujący tego rodzaju zajęcia powinien:
 • do marszu (biegu) wybrać mapę i teren z dużą ilością elementów liniowych,
 • zaplanować trasę marszu (biegu) - patrz mapa
 • całą trasę podzielić na taką ilość odcinków, ilu zawodników będzie szkolonych, aby każdy mógł samodzielnie wykonać marsz (bieg).
 • instruktor powinien znajdować się w bezpośredniej bliskości szkolonego i obserwowoać jego czynnosci oraz ujawniać i eliminować popełniane błędy.
Czynności szkolonych w czasie marszu (biegu):
 • przed rozpoczęciem marszu (biegu) należy zorientować się w terenie według mapy
 • w czasie marszu (biegu) mapa powinna być tak zorientowana, aby kierunek trasy na mapie był zawsze zgodny z kierunkiem drogi w terenie
 • stale porównywać mapę z terenem (kciukowanie). Na odcinkach prostych zwiększa szybkość biegu i przygotowuje się do zmiany kierunku biegu. (np. na skrzyżowaniu)
 • zwiększoną uwagę zachować podczas marszu (biegu) w terenie z dużą ilością obiektów liniowych tego samego rodzaju (np. drogi)
W czasie zajęć należy stosować zasadę stopniowania trudności. Trening rozpoczynamy na trasach, gdzie obiektami liniowymi są drogi a kończymy na obiektach mało widocznych w terenie (granice kultur, zarośnięte rowy, strumienie, itp)
Ostatnim etapem szkolenia powinno być bieganie krótkich odcinków liniowych (patrz mapa). Drogę pomiędzy odcinkami liniowymi zawodnik pokonuje korzystając z kompasu lub innego sposobu wyznaczania kierunku.

Zajęcie 7.2 Bieg z wykorzystaniem obiektów punktowych

Instruktor w ramach szkolenia powinien zademonstrować sposób biegania z wykorzystaniem obiektów punktowych i omówić zasady odszukiwania niektórych obiektów w terenie. Szkoleni ćwiczą na wybranych obiektach w terenie (patrz mapa).
Przekazane treści
Bieg z wykorzystaniem obiektów punktowych jest jednym z trudniejszych w orientacji. Obiektami punktowymi są:
 • wieża skalna,
 • kamień,
 • ambona,
 • paśnik,
 • polanka,
 • pojedyńcze drzewo
 • itp.

Zawodnik, który decyduje się wykorzystywać w czasie biegu obiekty punktowe musi mieć świadomość, że jest to praktycznie ciągła praca z kompasem i mapą tj. wyznaczanie kierunku i utrzymanie kierunku w czasie biegu. Dochodzi tutaj jeszcze umiejętność odnajdywnia tych obiektów w terenie. Jeżeli są to duże obiekty (skały), widoczne z daleka to bieg praktycznie odbywa się bez większych zakłóceń. Trudności pojawiają się, jeżeli obiekt nie ma dużych rozmiarów lub ukryty jest w zaroślach. Wtedy dodatkowo tracimy czas na szukanie ukrytego obiektu. Wybór małych, trudnych do odszukania obiektów nie zaleca się wykorzystywać w czasie biegu, jako podstawowy cel pośredni.
Każdy zawodnik powinien wiedzieć, że mapa na której biega jest robiona w takim okresie, który jest dogodny dla kartografa. Jest to najczęściej wiosna lub jesień, kiedy na drzewach i krzewach nie ma liści.
Biegając spotykamy inną rzeczywistość. W takim przypadku należy być na tyle doświadczonym biegaczem, żeby realizować ten sposób biegania.

Zajęcie 7.3 Bieg z wykorzystaniem rzeźby terenu

Instruktor w ramach szkolenia powinien zademonstrować sposób biegania z wykorzystaniem rzeźby terenu. Szkoleni ćwiczą na wybranych elementach rzeźby w terenie (patrz mapa).
Przekazane treści
Jedną z ważniejszych umiejętności technicznych zawodnika jest zdolność do odczytywania z mapy rzeźby terenu. Na podstawiwe tej umiejętności zawodnik będzie określał:
 • wybór wariantu,
 • wyznaczał cele pośrednie, którymi będą pagórki, wzniesienia, obniżenia, itp.
 • wykorzystywał długie elementy rzeźby (mulda, grzbiet) jako obiekty liniowe.

Umiejętność odczytywania elementów rzeźby z mapy jest tutaj podstawą. Zawodnik powinien mieć opanowane określanie kierunku spadu terenu i elementów rzeźby, takich jak:
 • grzbiet, mulda
 • góra, dolina
 • taras, nos, żebro, rynna
Oprócz tego zawodnik czytając mapę powinien mieć wyobrażenie profilu terenu.
Umiejętności o których wspomiano wyżej, nabywa się w miarę zdobywanych doświadczeń na treningach i zawodach.

<- Poprzenia     Następna ->(c) 2001 ermine